Zmiana kolorystyki strony

Zmień kontrast kolorów wyświetlanej treści na stronie z pośród dostępnych opcji kolorystycznych. Kliknij wybraną parę kolorów by zmienić ustawienie.

Zmiana wielkości czcionki na stronie

Cmentarze Wojenne w Polsce

Cmentarz Wojenny w Starych Łysogórkach


W 2015 roku Muzeum Pamiątek 1. Armii WP oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej, rozpoczęło realizację wspólnego przedsięwzięcia z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieszkowicach, którego celem było poznawanie historii naszego regionu. Młodzież szkolna pod opieką m.in. Dyrektora placówki- Remigiusza Rzepczaka oraz Michał Dworczyka – Dyrektora Muzeum, zapoznawała się z dziejami związanymi z Rejonem Pamięci Narodowej. Jednym z miejsc pobytu był cmentarz wojenny w Starych Łysogórkach, gdzie uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji dotyczącej w/w nekropoli. Następnie przystąpili do sfotografowania tabliczek na poszczególnych nagrobkach. Efekt naszej ciężkiej pracy został zamieszczony na stronie muzeummieszkowice.pl. Dzięki temu rodzinny poległych żołnierzy mogą sprawdzić czy dany żołnierz spoczywa na Siekierkowskim Cmentarzu Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach. Poza tym, jak przyznają inicjatorzy, działania przez nas podjęte, pomogą również osobom, które kierowały do muzeum prośby o zdjęcie nagrobka ich krewnego, ponieważ same ze względu na wiek, stan zdrowia i odległe miejsce zamieszkania nie mogą tego zrobić.

http://muzeummieszkowice.pl/index.php/pl/cmentarz