Zmiana kolorystyki strony

Zmień kontrast kolorów wyświetlanej treści na stronie z pośród dostępnych opcji kolorystycznych. Kliknij wybraną parę kolorów by zmienić ustawienie.

Zmiana wielkości czcionki na stronie

Wspomnienia, dokumenty, cytaty, artykuły...

Wspomnienia, dokumenty, cytaty, artykuły...


Czas zatrzymany w słowach opowiedzianych przez uczestników wydarzeń w tamtych latach, w słowach ich rodzin i znajomych, dokumentach…

Artykuły, cytaty z opracowań dotyczących historii walk na Wale Pomorskim  i historii Cmentarza Wojennego w Wałczu

Cenne wspomnienia przybliżające historię, losy ludzi i regionu…

Dzięki nim nie zapomnimy bohaterów, którzy walczyli o wolność i pokój, opłacając te walki zdrowiem a nawet życiem.

Jeśli macie Państwo w domowych archiwach listy, zdjęcia, relacje z tamtych wydarzeń, jeśli możecie Państowo spisać to, co opowiadali Państwa bliscy – prosimy o kontakt Muzeum Ziemi Wałeckiej: mzwwalcz@tlen.pl

Ta część portalu będzie stale uzupełniana.

Wspomnienia Gabriela Karpowicza

Wspomnienia Kazimierza Lachiewicza

Wspomnienia Tadeusza Fikowicza

Korespondencja w sprawie pierwotnej lokalizacji cmentarza wojennego w Wałczu

Wspomnienia Bolesława Kimaka

Wspomnienia pułkownika Atamaniuka

Wspomnienia pułkownika Lubowskiego

Wspomnienia Dowódcy 1. drużyny kompanii fizylierów

Wspomnienia oficerów 1 DP

Arno Hedtke

Wspomnienia pułkownika Sawickiego

Wspomnienia Mieczysława Kality

Wspomnienia Arno Hedtke

Wspomnienia z walk

MATRENICHEW Giennadij Aleksandrowicz

Wspomnienia Waldemara Kowalczyka

Wspomnienia Czesława Platta

Czy Inga Kroll strzelała naprawdę?

Z Waszej krwi zrodziła się wolna i niepodległa Polska – obchody 60. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego

V Jubileuszowy Rajd Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego

W drodze na Kołobrzeg

Walki radziecko-niemieckie w rejonie Czarnkowa i Trzcianki w styczniu 1945 roku

Stanisław Janowicz – Wał Pomorski, niezwykły obiekt…

Uwagi na temat bitwy o Wał Pomorski w obszarze działania 4 polskiej Dywizji Piechoty w lutym 1945

Cmentarz Wojenny w Wałczu – zarys historii

Wspomnienia Jana Gawłowskiego, syna Leopolda Gawłowskiego

Oflag II D Gross Born Kłomino

Forteczne tajemnice koszar w Wałczu – Jerzy Sadowski

Wał Pomorski – stanowisko dowodzenia w Wałczu – Marcin Dudek

60 – lecie sformowania 4. Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego

Walki 15 Dywizji Grenadierów Waffen SS na przełomie stycznia i lutego 1945 roku – od Nakła do Podgajów

Mord dokonany na polskich jeńcach wojennych we wsi Podgaje

Wał Pomorski – niespodzianka czy błąd

Walki 4 pomorskiej dywizji piechoty

Skansen Fortyfikacyjny w Wałczu

Walki pod Nadarzycami w wspomnieniach ppor. A. Hofmana

Żołnierz nie płacze!

Szanujmy to, co takim trudem i życiem żołnierza zostało zdobyte – Przełamanie Wału Pomorskiego we wspomnieniach Jana Szyszkowskiego

Irena Kruszewska we wspomnieniach towarzyszy broni

Obraz działań jednostek Ludowego Wojska Polskiego na Wale Pomorskim

Wspomnienia Zygmunta Jasińskiego

Wspomnienia Władysława Janucia

Wspomnienia Wiktora Walczewskiego

Wspomnienia Stefana Lecha

Wspomnienia płk Zygmunta Wojtowicza

Wspomnienia kpt pilota Tadeusza Pytela

Wspomnienia Franciszka Szumlicza

Wspomnienia Władysława Hrycikowskiego

Wspomnienia Franciszka Sulewskiego

Jan Lipert

Wspomnienia Jana Bieleckiego

Wspomnienia Wacława Radzika

Uroczystości na Cmentarzu Wojennym

Wspomnienia Andrzeja Cichockiego

Wspomnienia Jana Untona

Wspomnienia Stanisława Koniecznego

Wykazy nazwisk żołnierzy LWP według miejscowości z których ekshumowano poległych i przeniesiono na Cmentarz Wojenny w Wałczu

Wspomnienia majora Kajetana Łobowicza

Wspomnienia Stanisława Kozara

Wspomnienia podpułkownika Czesława Mazura

Wspomnienia Kazimierza Stefaniaka

Finał 1945

Idea Pancerwerku

Przełamanie obrony (odcinek 1 km płn j. Dobre)

1 armia WP w walkach na Wale Pomorskim

SYN PUŁKU -wspomnienie o Tadeuszu Fikowiczu

Polityka pamięci w czasach PRL-u

FRONTOWA PRZYGODA – Wspomnienie Antoniego Soleckiego

ZGINął W WALKACH O KOŁOBRZEG – Wspomnienie o Edmundzie Łopuskim

Zmiana lokalizacji Cmentarza Wojennego w Wałczu

Niemieckie wojska lądowe na froncie wschodnim

1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Wspomnienie o Bronisławie Iwańskiej z d. Siewruk

Wspomnienia Zbigniewa Iłowskiego – Przez wilcze doły

Wspomnienia kpr. Kazimierza Mickiewicza (1 dywizja, 1 pułk, 1 baon, 3 kompania, dowódca drużyny)

Wspomnienia Stanisława Szkodzińskiego dt. walk pod Mirosławcem

Wałczanie na frontach II wojny światowej

Nie bój się, generała kule się nie imają! czyli wspomnienie o generale Kieniewiczu

Wspomnienia Edwarda Szacha

Wspomnienia pierwszego sołtysa Będlina – Stanisława Bani

Z publikacji sprzed lat

Ziarno Ziemi – Poległym i żyjącym uczestnikom walk o przełamanie Wału Pomorskiego poświęcam… Paweł Piotrowski

Archiwalne zdjęcie Cmentarza Wojennego

Kalendarium walk

Inscenizacja walk o Deutsch Krone

Inscenizacje walk o przełamanie Wału Pomorskiego i odzyskanie Wałcza

Wspomnienia z okopów Wału Pomorskiego

Ostatnie dni II Wojny Światowej

Uroczystości organizowane na Cmentarzu Wojennym

Wał Pomorski 1945

Marian Wiatr – Historia zbiorowego grobu robotników przymusowych

Wspomnienia pułkownika Józefa Łajkowskiego

List do Ojca Edmunda Rybki z informacją o śmierci syna

Akcja inwentaryzacji grobów poległych żołnierzy w powiecie wałeckim

Leon Kruczkowski do uczestników V Zachodniego Rajdu Studenckiego do Złotowa:

Korespondencja w sprawie cmentarza wojskowego poległych w II wojnie św. w Jastrowiu