Zmiana kolorystyki strony

Zmień kontrast kolorów wyświetlanej treści na stronie z pośród dostępnych opcji kolorystycznych. Kliknij wybraną parę kolorów by zmienić ustawienie.

Zmiana wielkości czcionki na stronie

Pamięć i szacunek dla bohaterów

Pamięć i szacunek dla bohaterów


Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć i szacunek dla bohaterów – jest to projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego GROBY I CMENTARZE WOJENNE W KRAJU 2019

Projekt ten  jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu  „Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach”. Wówczas powstał portal internetowy https://cmentarz-wojenny.pl/ prezentujący największy Cmentarz Wojenny w Polsce. Portal ten zawiera wirtualny spacer po cmentarzu, wyszukiwarkę nazwisk, fotografię poszczególnych nagrobków, plan cmentarza, mapki walk i miejsc pamięci oraz artykuły, wspomnienia, listy i skany dokumentów związanych tematycznie z walkami o przełamanie Wału Pomorskiego w rejonie Pojezierza Wałeckiego i tworzenia cmentarzy wojennych.

W ramach obecnego projektu portal został uzupełniony o aplikację umożliwiającą zapalenie wirtualnych zniczy spoczywającym tam ofiarom II wojny światowej. Odbyły się też akcje sprzątania cmentarza i zapalania zniczy. W akcjach tych uczestniczyli jako wolontariusze zuchy, harcerze i uczniowie klas wojskowych PCKZiU w Wałczu. Wkrótce odbędą się spotkania tematyczne w siedzibie Muzeum Ziemi Wałeckiej – wykłady prowadzić będą: prof. Krzysztof Szwagrzyk, Marian Wiatr i Marcin Dudek. Kontynuowane są kwerendy a pozyskane dane będą stopniowo publikowane na portalu. W ramach projektu powstają również materiały promocyjne i informacyjne.

Plan Cmentarza Wojennego – do pobrania

Zakładki – do pobrania

Ulotki informacyjne do pobrania

Zapraszamy po zakładki

Wideowizyty na Cmentarzu Wojennym

Wspomnienia z walk na Wale Pomorskim

Cmentarz Wojenny w Wałczu – GROBY ROBOTNIKÓW PRZYMUSOWYCH

Cmentarz Wojenny w Wałczu projekty zrealizowane przez Muzeum Ziemi Wałeckiej

Młodzież klas wojskowych sprząta Cmentarz Wojenny

Akcja zapalania zniczy

Spotkania, prelekcje

Galerie zdjęć