Zmiana kolorystyki strony

Zmień kontrast kolorów wyświetlanej treści na stronie z pośród dostępnych opcji kolorystycznych. Kliknij wybraną parę kolorów by zmienić ustawienie.

Zmiana wielkości czcionki na stronie

Wspomnienia, dokumenty, cytaty, artykuły...

1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki


1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki (1 DP) od 21.07.1944 wchodziła w skład 1 AWP (wcześniej 1KP i 1 AP)

Dowódcą był gen. brygady Zygmunt Berling, od 20.11.1943 do końca wojny – pułkownik generał bryg. Wojciech Bewziuk.

Zast. ds. liniowych od 20.12.1944 był płk. Jan Szczutko. Poległ 10-II-1945 r. w rejonie Markisch Friedland (Mirosławiec). Spoczywa na Cmentarzu wojennym w Wałczu.

Od 10.02.1945 do 09.05.1945 – ppłk Piotr Poleszuk. Szefem sztabu od 19.04.1944 do 20.04.1945 – płk Ostap Steca.

W okresie od 10.08.1943 r. do końca wojny skład dywizji był następujący:

1 pułk piechoty

2 pułk piechoty

3 pułk piechoty

1 pułk artylerii lekkiej

1 batalion szkolny

1 dywizjon artylerii ppanc. (od czerwca 1944 r – 1 dywizjon artylerii samobieżnej SU-76)

1 kompania fizylierów kobieca

1 kompania rozpoznawcza

1 batalion saperów

1 kompania łączności

1 kompania chemiczna

1 kompania samochodowa

1 batalion sanitarny

1 ambulans weterynaryjny

Poczta polowa

Pralnia polowa

Warsztaty naprawcze mundurowe

Piekarnia polowa

Służba informacji

Od 31 stycznia 1945 do 04 lutego 1945 toczyła walki o Radawnicę, Podgaje i Sypniewo, 10.lutego – 12 lutego walczyła wspólnie z 2DP opanowując Mirosławiec.

 4 maja 1945 Rada Najwyższa ZSRR odznaczyła Dywizję Orderem Kutuzowa II klasy za „Wzorowe wypełnianie zadań dowództwa w walce z wrogiem przy zdobyciu miast Deutsch Krone, Märkisch Friedland i wykazane przy tym męstwo i odwagę”.