Zmiana kolorystyki strony

Zmień kontrast kolorów wyświetlanej treści na stronie z pośród dostępnych opcji kolorystycznych. Kliknij wybraną parę kolorów by zmienić ustawienie.

Zmiana wielkości czcionki na stronie

Wspomnienia, dokumenty, cytaty, artykuły...

60 – lecie sformowania 4. Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego


17 kwietnia przypadała 60. rocznica sformowania w ramach 1. Korpusu, a następnie 1. Armii WP – 4. Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. Liczący ponad 1000 km szlak bojowy „Kilińszczaków” na trwałe wpisał się w historię Wojska Polskiego. Żołnierze 4 DP walczyli nad Wisłą i o przełamanie Wału Pomorskiego, zdobywali Kołobrzeg, forsowali Odrę, walczyli też w Branderburgii.

17 kwietnia 1974 r. powstał klub byłych żołnierzy frontowych 4. DP, który w 2004 roku zorganizował zjazd byłych żołnierzy dywizji. Patronat nad tym wydarzeniem objął prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Zjazd odbył się w dniach 5 – 6 maja 2004 r. Wzięło w nim udział 83 kombatantów, a także przedstawiciele parlamentu, MON, BBN, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Garnizonu Warszawa, stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich, a także samorządowcy z miast i gmin leżących na szlaku bojowym 4 DP. Dzień wcześniej delegacja Kilińszczaków złożyła kwiaty na grobach poległych żołnierzy spoczywających na warszawskich Powązkach.

Zjazd rozpoczął się mszą św. w intencji poległych, którą odprawiono w Katedrze Polowej WP. Punktualnie o 12.00 odbył się Apel Poległych i złożono wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza. W Pałacu Prezydenckim wręczono odznaczenia nadane przez Prezydenta RP. Po południu rozpoczęły się centralne uroczystości, podczas których członkowie klubu i zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe medale. Odczytano też listy gratulacyjne m.in. od ministra obrony narodowej i szefa sztabu generalnego WP. W przemówieniach podkreślano rolę, jaką 4 DP odegrała w czasie II wojny światowej, a szczególnie podczas walk na Wale Pomorskim i zdobywania Kołobrzegu.

Pierwszy dzień zakończył koncert Centralnego Zespołu Artystycznego WP i uroczysta kolacja. Drugi dzień poświęcono na robocze spotkanie i nadzwyczajne walne zebranie członków klubu, podczas którego wieloletniemu prezesowi klubu gen. Rudolfowi Dzipanovowi nadano tytuł Honorowego Prezesa Klubu 4. Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. Wybrano także 9 – osobowy zarząd klubu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

opracowano na podst. tekstu: “60 – lecie sformowania 4. Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego – VIII Krajowy Zjazd Żołnierzy Frontowych 4. Dywizji Piechoty”, pod red.: Z. Adamczewski, płk K. Bigos, ppłk K. Wójtowicz, mjr A. Prejs