Zmiana kolorystyki strony

Zmień kontrast kolorów wyświetlanej treści na stronie z pośród dostępnych opcji kolorystycznych. Kliknij wybraną parę kolorów by zmienić ustawienie.

Zmiana wielkości czcionki na stronie

Wspomnienia, dokumenty, cytaty, artykuły...

Idea Pancerwerku


Nie wszystkie schrony bojowe wybudowane na Froncie Fortecznym Łuku Odry i Warty są pancerwerkami. Niemcy w okresie budowy prowadzili szerokie działania maskujące, aby dezinformować przeciwnika. Na potrzeby propagandowe każdy schron nazywany był werkiem lub bunkrem. Później wprowadzono kolejne słowo – Panzerwerk, czyli dzieło, schron pancerny. Zgodnie z definicją miały to być wszystkie obiekty, małe schrony oraz wszystkie stanowiska wyposażone w kopuły 6 – i 3 – strzelnicowe, a także kopuły dla obserwatorów artylerii o wytrzymałości minimum B 1. Tyle, że takie warunki spełniały prawie wszystkie niemieckie schrony bojowe… W niektórych przypadkach nadawano im kolejne numery, w innych – dla zamaskowania – część numerów pomijano.

Pancerwerki FF OWB leżące w odcinku centralnym były z sobą połączone systemem podziemnym. Dzięki temu można je było połączyć w grupy warowne, mające swoje nazwy i numery. Rozproszone obiekty bojowe również traktowano jako grupy warowne (z nazwami i numerami). Nadawane nazwy pochodziły ze świata zwierząt, roślin, wykorzystywano także nazwiska bohaterów narodowych. Nie wolno było używać nazwisk osób żyjących i nazw miejscowości znajdujących się w pobliżu.