Zmiana kolorystyki strony

Zmień kontrast kolorów wyświetlanej treści na stronie z pośród dostępnych opcji kolorystycznych. Kliknij wybraną parę kolorów by zmienić ustawienie.

Zmiana wielkości czcionki na stronie

Wspomnienia, dokumenty, cytaty, artykuły...

Niemieckie wojska lądowe na froncie wschodnim


Strona niemiecka zdawała sobie sprawę z nieuchronności dotarcia działań wojennych do terenów rdzennie niemieckich i szykowała się na taką ewentualność. Obszar Pomorza Zachodniego administracyjnie podlegał dowództwu II (szczecińskiego) Okręgu Wojskowego. Na jego terenie rozmieszczona była duża liczba jednostek szkolnych i zapasowych. 21 stycznia 1945 r. dowództwo okręgu wraz ze wszystkimi jednostkami zostało podporządkowane Grupie Armii „Wisła”. Dowództwo wydzieliło znaczne siły do obrony zagrożonych terytoriów. Były to 2 Oficerska Szkoła Artylerii Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych w Bornem Sulinowie i 402 Dzap oraz garnizon Piły. Weszły one w skład X KA SS, którego dowódcą był urodzony koło Drawska gen. por. Günter von Krappe. X KA SS otrzymał także kilka jednostek wzmocnienia. W samym garnizonie Piła znajdowało się 16 baterii artylerii polowej, 5 baterii artylerii fortecznej, 2 baterie artylerii przeciwlotniczej oraz 26 czołgów i dział szturmowych. Garnizon liczył 26 – 28 tysięcy ludzi.

Dotychczasowe prace na temat przeprowadzenia przez Niemców bitwy o Wał Pomorski przyjmowały, że miał on rozbudowaną w kierunku wschodnim rubież. Strona niemiecka miała więc rozpocząć bitwę obronną oddziałem wydzielonym w tym właśnie pasie. Badania autora nie potwierdziły tych tez. Nie znaleziono żadnej wzmianki o pasie w dokumentach niemieckich, ani śladów takiej budowli w terenie. Dokumenty dają inny obraz. Na wschód od rubieży Wału Pomorskiego przebiegała granica między dwoma okręgami wojskowymi: II (szczecińskiego) i XX (gdańskiego). Nie dochodziło między nimi do współdziałania. Kiedy na północnym skrzydle wywiązały się walki, dowództwo XX okręgu (XVI KA SS) nie wiedziało o istnieniu umocnień Wału Pomorskiego. Podporządkowana mu DGreen SS tylko przypadkiem wycofywała się spod Nakła w kierunku Okonka przez m. in. Złotów, Jastrowie i Podgaje, nie była to część niemieckiej bitwy o Wał Pomorski, jak przyjęli polscy historycy.

Oprac. na podst. „Niemieckie wojska lądowe na froncie wschodnim, czerwiec 1944 – maj 1945 (struktura)”, Tadeusz Sawicki