Zmiana kolorystyki strony

Zmień kontrast kolorów wyświetlanej treści na stronie z pośród dostępnych opcji kolorystycznych. Kliknij wybraną parę kolorów by zmienić ustawienie.

Zmiana wielkości czcionki na stronie

Wspomnienia, dokumenty, cytaty, artykuły...

Z Waszej krwi zrodziła się wolna i niepodległa Polska - obchody 60. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego


Znaczącym wydarzeniem w ramach obchodów 60. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego była uroczystość, która odbyła się 10 lutego 2005 r. na Cmentarzu Wojennym w Wałczu. Wzięli w niej udział m.in. premier Marek Belka, parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – min. Jan Turski i jego z-ca Jerzy Kozłowski. W przemówieniach burmistrza Wałcza Zdzisława Tuderka, premiera Marka Belki oraz prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych gen. dyw. Wacława Szklarskiego (uczestnika walk na Wale Pomorskim) przypomniano heroiczne zmagania żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej z hitlerowcami. Oddano hołd bohaterom i uczczono poległych żołnierzy, zarówno polskich i radzieckich, jak i niemieckich. Przedstawiciele Ordynariatu Polowego WP, Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego oraz Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego odmówili modlitwę ekumeniczną. Odczytano także Apel Poległych i oddano salwę honorową.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół Miejskich w Wałczu. W czasie akademii wręczono odznaczenia państwowe, odczytano także przesłanie Związku Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie do kombatantów. Młodzież przedstawiła inscenizację, której przesłanie brzmiało: „Nigdy więcej wojny”. Na zakończenie wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

11 lutego przybyli z Warszawy kombatanci obejrzeli fragmenty umocnień Wału Pomorskiego.

Oprac. na podst. artykułu „Z Waszej krwi zrodziła się wolna i niepodległa Polska”, Zenon Biesiaga, biuletyn „Kombatant” 3 (170) 2005 r.